குறிச்சொற்கள் நூலகங்கள்

குறிச்சொல்: நூலகங்கள்

நூலகங்கள், நூல்விற்பனைநிலையங்கள்…

இந்த இணையதளத்தில் கோவை தியாகு புத்தக நிலையம் பற்றி எழுதியிருந்தேன். பின்பு பாளையங்கோட்டை புத்தகநிலையம் பற்றியும். அதைப்பற்றி கோமதி சங்கர் இப்படி எழுதியிருந்தார் ‘புதிய நூலகங்கள் பற்றிய செய்தி மகிழ்வைத் தருகிறது .இது போன்ற...