குறிச்சொற்கள் நூற்பு- நெசவுக் கல்விக்கூடம்

குறிச்சொல்: நூற்பு- நெசவுக் கல்விக்கூடம்

நூற்பு, தொடக்கம்

நூற்பு நெசவுப்பள்ளி செயற்துவக்கம் மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு வணக்கம், நூற்பு ஆரம்பித்து ஐந்து வருடம் முடியும் தருவாயில், வெகுநாட்களாக மனதில் கனவாக வீற்றிருந்த செயல் திட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிவம் கொண்டு நிறைவேற ஆரம்பித்துள்ளது....

நூற்பு நெசவுப்பள்ளி செயற்துவக்கம்

நூற்பு - கைத்தறி நெசவுக்கான கூட்டுறவின் செயற்பயணத்தில் முக்கியமானதொரு நல்லசைவினைத் துவங்குகிறோம். காந்தி தன்னுடைய சத்திய சோதனை நூலில் கதரின் பிறப்பு அத்தியாயத்தில், "என் அறையில் ராட்டை சுழன்று இனிய கீதத்தை எழுப்பிக்...

நூற்பு -சிறுவெளிச்சம்

நூற்பு- நெசவுக் கல்விக்கூடம் கைநெசவும் தனிவழியும் அன்பு நிறைந்த திரு.ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, வணக்கம், ஒரு நல்ல செய்தி... உள்ளுணர்வின் சொல்லுக்கு செவிமடுத்து தீவிரமாக செயல் நோக்கி பயணிக்கும்போது அது தரும் பாதை மிக கடினமனதாக இருக்கிறது. காரணம் நமக்கான பாதையை...

நூற்பு- நெசவுக் கல்விக்கூடம்

ஒரு பருக்கை அரிசி எப்படி எவ்வளவு பேரின் உழைப்பால் நம் தட்டிற்கு வருகிறதோ அதுபோல்தான் ஒவ்வொரு நூலிழையும் துணியாக உருமாறி அத்தனை பேரின் கைகள் தொட்டு நம்மிடம் வந்துசேர்கிறது.ஒரு பொருள் உருவாவதன் பின்னணி...