குறிச்சொற்கள் நுண்ணுணர்வு

குறிச்சொல்: நுண்ணுணர்வு

நுண்ணுணர்வு என்பது…

மதிப்பிற்குரிய ஜெ, வணக்கம்.தமிழ் மின்னிதழ் நேர்காணல் நன்றாக வந்துள்ளது.உங்கள் எழுத்துகளைத் தொடர்ந்து வாசிப்பதால் நிறைய அறிந்தவையே,என்றாலும் முழுத் தொகுப்பாக வாசிப்பது நல்ல அனுபவம். பெண்களின் அறிவுணர்வு பற்றி கூறியிருந்தீர்கள்.அருண்மொழி அவர்களின் ரசனை,நுண்ணறிவு குறித்து ,வான்காவின் ஓவியம்,(இம்ப்ரஷனிஸ்ட்)பற்றி...