குறிச்சொற்கள் நுகர்வெனும் பெரும்பசி

குறிச்சொல்: நுகர்வெனும் பெரும்பசி

நுகர்வெனும் பெரும்பசி-கடலூர் சீனு

கூடங்குளம் பயணம் முடிந்து திரும்பும் வழியில் ,தூரத்தில் அணு மின்நிலையம் புத்தனின் மௌனத்துடன் உறைந்து காட்சி அளித்தது . எத்தனை ஆற்றல் . எத்தனை சக்தி . அத்தனை வழியாகவும் நாம் செய்யப்போவது...