முகப்பு குறிச்சொற்கள் நுகர்வெனும் பெரும்பசி

குறிச்சொல்: நுகர்வெனும் பெரும்பசி