குறிச்சொற்கள் நீலம் – நாள்காட்டி

குறிச்சொல்: நீலம் – நாள்காட்டி

‘நீலம்’ சித்திரங்கள்

நீலம் நாவலுக்காக ஷண்முகவேல் வரைந்த சிறந்த ஓவியங்களுடன் ஒரு காலண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நீலத்தில் இருந்து சில வரிகளுடன் அமைந்தது. அந்த ஓவியங்களும் நாவலும் மேலும் பரவலான வாசகர்களின் கவனத்துக்குச் செல்லவேண்டும் என்பதே நோக்கம். காலண்டர்...