குறிச்சொற்கள் நீலகிரிப் பழங்குடிகள்

குறிச்சொல்: நீலகிரிப் பழங்குடிகள்

நீலகிரிப் பழங்குடிகள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், உங்கள் பயண நேரத்தில் குறுக்கிடுவதற்கு மன்னிக்கவும். குகைகளின் வழியே கட்டுரையில் பஸ்தர் மாவட்டப் பழங்குடிகளைப் பற்றிப் படித்தபோது இந்த ஆவணப் படம் நினைவில் வந்தது. நீலகிரிப் பழங்குடிகளின் தொல்காலம் முதல் ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். பேரரசுகள் நுழைவது,...