குறிச்சொற்கள் நீலகண்டம்

குறிச்சொல்: நீலகண்டம்

நஞ்சைப் பகிர்ந்தளித்தல், சுனில் கிருஷ்ணனின் நீலகண்டம்- ஸ்ரீனிவாசன்

 நீலகண்டம் வாங்க சுநீல்கிருஷ்ணனின் ‘நீலகண்டம்’ – ஜினுராஜ் உடல்/உளக்குறை கொண்ட குழந்தையை வளர்ப்பதில் உள்ள சிக்கலை யதார்த்தமாகச் சொல்லி நம் கண்ணீரை வரவழைக்கப் போகும் கதை என்பதே படிக்கத் துவங்கியதும் ஏற்படும் மனப்பதிவு. சரி, முதலிலும்...

சுநீல்கிருஷ்ணனின் ‘நீலகண்டம்’ – ஜினுராஜ்

 நீலகண்டம் வாங்க சுனில் அண்ணாவின் முதல் நாவல்* வாசித்தேன் ஆசான். சித்தத்தில் பல முறை நிகழ்ந்தபின் சொற்களில் நிகழ்ந்திருப்பதால் முதல் நாவலுக்குரிய எந்த தடுமாற்றமும் காணவில்லை நிச்சியமாக இது சுனில் அண்ணாவின் முதல் நாவல்...