குறிச்சொற்கள் நீரோட்டம்

குறிச்சொல்: நீரோட்டம்

பழைய நினைப்புடா

இந்த இணையதளத்தில் அந்தக்கால அச்சு இதழ்களின் படங்களை வலைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். என்னைப்போன்று நாற்பதுக்கு மேல் வயதுள்ளவர்கள் மலரும் நினைவுகளுக்காக வாசிக்கலாம். அறுபதுக்கு மேல் வயதானவர்கள் மலரும் நினைவுகளுக்குள் செல்லாமலிருப்பதே மேல் என்று சொல்வேன்....