முகப்பு குறிச்சொற்கள் நீச்சலும் பறத்தலும்

குறிச்சொல்: நீச்சலும் பறத்தலும்