குறிச்சொற்கள் நிலா எங்கே போகிறது?

குறிச்சொல்: நிலா எங்கே போகிறது?