முகப்பு குறிச்சொற்கள் நிலம்பூத்து மலர்ந்த நாள்.

குறிச்சொல்: நிலம்பூத்து மலர்ந்த நாள்.