குறிச்சொற்கள் நிருபர்கள்

குறிச்சொல்: நிருபர்கள்

நிருபர்கள் -கடிதம்

இனிய ஜெயம், ஏன் சில குறிப்புகள் பதிவு வாசித்தேன். எல்லா துறைகளிலும் இருக்கும் பேரிடரே ஊடகத் துறையிலும் நிலவுகிறது. ஜர்னலிசம் படித்து முடித்தவர் மட்டுமே பணியில் அமர வேண்டும் என ஒரு சட்டம் வந்தால்,...