குறிச்சொற்கள் நினைவுகூர்தல்

குறிச்சொல்: நினைவுகூர்தல்

நினைவுகூர்தல்

சிலநாட்களுக்கு முன் மிகச்சங்கடமான ஒரு நிகழ்ச்சி. நான் கடையில் ஏதோ வாங்கிக்கொண்டிருக்கையில் ஒருவரைக் கண்டேன். புன்னகைசெய்து ‘நல்லா இருக்கியளா?’ என்றார். ‘ஆமாம்’ என்றேன். ‘இப்ப சோலியிலே இல்லல்லா?’ என்றார். ‘இல்லை’ என்றேன். என்...