குறிச்சொற்கள் நித்ய சைதன்ய யதி

குறிச்சொல்: நித்ய சைதன்ய யதி