குறிச்சொற்கள் நித்யாவின் கையெழுத்து

குறிச்சொல்: நித்யாவின் கையெழுத்து

நித்யாவின் கையெழுத்து

நான் காகிதங்களைப் பாதுகாப்பவனல்ல. என் வழியாக சமகால வரலாறு ஓடிச்சென்றிருப்பதை இன்று தாமதமாகவே உணர்கிறேன். பல முக்கியமான வரலாற்றுமனிதர்கள் எனக்குக் கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். நூல்கள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். நித்யா எனக்கு இருபது கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால்...