முகப்பு குறிச்சொற்கள் நித்யானந்தர்

குறிச்சொல்: நித்யானந்தர்

'ஜாக்ரதை!'