குறிச்சொற்கள் நிதியுதவி விண்ணப்பங்கள்

குறிச்சொல்: நிதியுதவி விண்ணப்பங்கள்

நிதிவசூல் அமைப்புகள் கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ., நான் தங்களின் தளத்தில் வரும் நிதி உதவி விண்ணப்பங்களுக்கு உதவுவதில் ஆர்வம் கொண்டவன். குக்கூ, நம்மாழ்வார் உயிர் சூழல் போன்ற அமைப்புகளுக்கு நிதி அனுப்பியுள்ளேன். இதில் ஒரு வருத்தம்: நான் அவர்களைத்...