முகப்பு குறிச்சொற்கள் நிகர்தெய்வம்

குறிச்சொல்: நிகர்தெய்வம்