குறிச்சொற்கள் நா. கணேசன்

குறிச்சொல்: நா. கணேசன்

திதலை: சொல்லாய்வு

  ஜெயமோகனின் தளத்தில் “திதலையும் பசலையும்” கட்டுரை படித்தேன்: திதலை - பொன்னின் பிதிர்வு போன்ற புள்ளிகள். தித்- என்ற சொல்லுக்கு (பொன் போன்ற) புள்ளி என்ற பொருள். தித்திரம் - அரத்தை (1) Galangal, shrub, Alpinia...

அன்னம்மாள் பாடிய ஸ்ரீகோதா பரிணயம் (1906) -நா.கணேசன்

  தமிழ்நாட்டுக்கு ஆண்டுதோறும் இமயத்தைத் தாண்டிவரும் ‘Super bird' ஒன்று இருக்கிறது. இமயத்தை இருமுறை தாண்டி நம் மாநிலத்திற்கு வலசை வரும் அன்னப் பறவைகளில் 'bar-headed' geese' என்றும் ‘graylag geese' என்றும் இரண்டு...

உணவுப்படிநிலை

சங்க இலக்கிய காலத்திலிருந்து மாட்டிறைச்சி உண்ணுதல் பற்றிய செய்திகள் உண்டு. இந்தியாவின் சமய, சமூக அமைப்பில் திராவிடப் பண்பாடு அடிமானமாக (ஸப்ஸ்ட்ரேற்றம்) இருக்கிறது என்பர். இந்திய ஜாதி அமைப்பில் உணவு பிரமிட் முக்கியமானது. புலால் உண்ணாமை,...

நா.கணேசன்

தமிழ்க் கணினி உருவாக்கம் மற்றும் தொல்நூல்களை கணினி வடிவுக்குக் கொண்டு வருதல் ஆகியவற்றில் அரும்பணியாற்றியவர் நா.கணேசன் அவர்கள். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை (http://www.tamilheritage.org/)யின் 8ம் ஆண்டு நிறைவு விழா சென்னை மயிலையில் கற்பகாம்பாள் நகர் கே....