முகப்பு குறிச்சொற்கள் நாற்புறமும் திறத்தல்

குறிச்சொல்: நாற்புறமும் திறத்தல்