குறிச்சொற்கள் நாராயண் தேசாய்

குறிச்சொல்: நாராயண் தேசாய்

காந்தி-நாராயண் தேசாய்

அன்புள்ள ஜெ, இன்று நாம் வாசிக்கும் காந்தியின் எழுத்துக்களை அந்த வரலாற்றுப் பிரக்ஞையுடன் ஆவணப் படுத்தியவர்களில் மிக முக்கியமானவர் மகாதேவ் தேசாய். அவரது மகனான நாராயண் தேசாய் இன்று வாழும் காந்தியர்களில் மிக முக்கியமானவர்....