குறிச்சொற்கள் நானக் சிங்

குறிச்சொல்: நானக் சிங்

நானக் சிங்கின் வெண் குருதி

இந்திய மொழிகளில் நவீன இலக்கியம் உருவானபோது அது சமுதாய, மதச் சீர்திருத்த்தத்தின் பொருட்டுத்தான் தொடங்கியது என்று சொல்லலாம். ஏற்கனவே வால்டர் ஸ்காட் நாவல்களை அடியொற்றி இங்கே சரித்திரத்திகில்கதைகள் உருவாகி வெற்றிபெற்றிருந்தபோதும்கூட வாசிப்பு என்பது...