குறிச்சொற்கள் நாக்கு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: நாக்கு [சிறுகதை]

நாக்கு [சிறுகதை]

கேக் ஒரு பெண்ணின் முகம் போல வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. அவள் சிவந்த உதடுகள் மீது ஒரு செர்ரி. கிருஷ்ணன் அந்த செர்ரியை எடுத்தபடி ' ' அப்துல் லதீஃப் அல் பக்தாதியைப்பற்றி கேள்விப் பட்டிருக்கிறீர்களா...