முகப்பு குறிச்சொற்கள் நாக்கு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: நாக்கு [சிறுகதை]