குறிச்சொற்கள் நாகை புத்தகக் கண்காட்சி

குறிச்சொல்: நாகை புத்தகக் கண்காட்சி

நாகை புத்தகக் கண்காட்சி

  அன்புடன் ஆசிரியருக்கு, நாகப்பட்டினத்தில் ஜூன் 24 தொடங்க ஜூலை நான்குவரை‌ புத்தக கண்காட்சி நடைபெறுகிறது. உண்மையில் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது‌. நான் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகமான வாசகர்களை முக்கியமான புத்தக அரங்குகளில் காண முடிந்தது.‌ சாகித்ய...