குறிச்சொற்கள் நாகேஷ்

குறிச்சொல்: நாகேஷ்

அஞ்சலி ,நாகேஷ்

நாகேஷ் எப்படி சிரிக்க வைக்கிறார்? வேகம் மூலம் என்று சின்னவயதிலேயே ஓர் எண்ணம். வேகமான தருணங்களில் நிகழும் அபத்தங்களை, திருப்பங்களை, மின்னல்களை அவர் சட் சடென்ன்று காட்டுகிறார். இது ஒரு குறுக்கல்பார்வையாக இருக்கலாம்....