முகப்பு குறிச்சொற்கள் நாகசூதன்

குறிச்சொல்: நாகசூதன்