குறிச்சொற்கள் நவீன அடிமை முறை

குறிச்சொல்: நவீன அடிமை முறை

நவீன அடிமை முறை- கடிதம் 4

அன்புள்ள ஜெ., "அடிமைமுறை" என்பதே ஒரு இழிசொல்லாகக் கருதுகிறேன்... சமூகப் பொதுமனநிலை அன்றி உண்மையில்லை... நிரந்தர வேலை என்பது ஒரு Utopian Dream தான்... இது ஒரு சோஷலிச மாயை அன்றி வேறல்ல... வேலையே இல்லை...

நவீன அடிமை முறை

வா.மணிகண்டன் அவரது துறையான கணிப்பொறியியல் வணிகத்தில் சமீபத்தில் நிகழவிருக்கிற பெரும் ஊழியர் வெளியேற்றம் பற்றி எழுதியிருக்கிறார். நான் வேலை பறிபோகும் என்ற அச்சமே இல்லாத ஒரு துறையில் பணியாற்றியவன். இன்றும் அத்தகைய அச்சமேதுமில்லை,...