குறிச்சொற்கள் நவீன அடிமை முறை- கடிதம் 4

குறிச்சொல்: நவீன அடிமை முறை- கடிதம் 4

நவீன அடிமை முறை- கடிதம் 4

அன்புள்ள ஜெ., "அடிமைமுறை" என்பதே ஒரு இழிசொல்லாகக் கருதுகிறேன்... சமூகப் பொதுமனநிலை அன்றி உண்மையில்லை... நிரந்தர வேலை என்பது ஒரு Utopian Dream தான்... இது ஒரு சோஷலிச மாயை அன்றி வேறல்ல... வேலையே இல்லை...