குறிச்சொற்கள் நவீனமொழி

குறிச்சொல்: நவீனமொழி

கேள்வி பதில் – 29, 30, 31, 32

மொழித்தூய்மை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? அறிவியல் சார்ந்த துறை மட்டுமல்லாது நாம் அன்றாடம் உபயோகிக்கும் அல்லது நம் பாட்டி காலத்திலிருந்தே வழக்கில் இருக்கும் காப்பி, பஸ், டிக்கட் போன்ற வார்த்தைகளைக் கூட மாற்றத்தான்...