குறிச்சொற்கள் நவடா

குறிச்சொல்: நவடா

பயணம் இருகடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, என்னுடைய காசிப் பயணத்தின் போது உங்களோடு உரையாடியது பின் இப்போதுதான் உரையாடுகிறேன்.அங்கே சடங்குகளில் மாட்டிக்கொண்டு தத்தளிப்பவர்களை பக்தி ஏஜெண்ட்கள் அழகாகக் கையாள்கிறார்கள்.அனைத்துத் தவறுகளும் அரங்கேறுகிறது.ஆனால் கங்கையின் முன்பு நிற்கும்போது என்னையே மறந்துவிட்டேன்.அதில் மிதந்து...