குறிச்சொற்கள் நல்லம்ம தோற்றம்

குறிச்சொல்: நல்லம்ம தோற்றம்

ஆடல்

  சமீபத்தில் தமிழில் எழுதப்பட்ட நல்ல கட்டுரைகளில் ஒன்று. நாட்டார் கலை என்னும் வடிவம் எப்படி தொடர்ச்சியாக உருமாறியபடியே தன் உருவம் என ஒன்றை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது என்பதைச் சொல்லிக்காட்ட தர்மராஜ் முயற்சி செய்கிறார்   கண்ணகியின் கதையை...