முகப்பு குறிச்சொற்கள் நற்றுணை [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: நற்றுணை [சிறுகதை]