முகப்பு குறிச்சொற்கள் நம்மாழ்வார் ஒரு முரண்பாடு

குறிச்சொல்: நம்மாழ்வார் ஒரு முரண்பாடு