குறிச்சொற்கள் நமது தொழில்நுட்பம்

குறிச்சொல்: நமது தொழில்நுட்பம்

நமது தொழில்நுட்பம்-கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ., நான் ஒரு கல்லூரியில் விரிவுளையாரக சில மாதம் பணியாற்றினேன். ஒரு வகுப்பில் 'உங்களுக்கும் இந்த சுவருக்கும் இடையே ஒரு ஈர்ப்பு விசை உள்ளது. அதன் பெயர் என்ன' என்று கேட்டேன்.. ஒருவருக்கும்...

நமது தொழில்நுட்பம்-இணைப்புகள்

நமது தொழில்நுட்பம் தொடர்புடைய கருத்துக்கள் இங்கெல்லாம்: http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-indian-way-no-way/article4804513.ece http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/not-all-jugaad-is-fraud/article4827455.ece http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/dinesh-thakur-responds/article4827458.ece இவற்றில், தினேஷ் தாக்கூர் சொல்லும் தரப்பில் எனக்கு மிகப் பெரிய உடன்பாடு உண்டு. We tend to get away with doing work, any work, with...