குறிச்சொற்கள் நமது கல்வி

குறிச்சொல்: நமது கல்வி

நமது கல்வி -கடிதங்கள்

’மொக்கை’ – செல்வேந்திரன்   மும்மொழி கற்றல்   அன்புள்ள ஜெ   மும்மொழி கற்றல் ஒரு நல்ல கட்டுரை. பலகாலமாக நீங்கள் சொல்லிவருவதுதான். ஆனால் மீண்டும் அனைத்தையும் ஒன்றாகத் தொகுத்துச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். இன்றைய கல்விமுறையின் பிரச்சினை இதுதான். அது இரண்டு...