குறிச்சொற்கள் நமக்குரிய சிலைகள்

குறிச்சொல்: நமக்குரிய சிலைகள்

நமக்குரிய சிலைகள்

எஸ்.வையாபுரிப்பிள்ளை சிலைகள் பற்றி எழுதியிருந்தேன். நண்பர்கள் அப்படியென்றால் எவரெவருக்குச் சிலை வைக்கப்படவேண்டும், எதற்காக என்று கேட்டிருந்தனர். ஒரு பட்டியலை அளிக்கலாமே என்று சொல்லியிருந்தனர். ஒரு பட்டியலை இட்டாலென்ன என்ற எண்ணம் வந்தது. அது தமிழ்நாட்டில்...