முகப்பு குறிச்சொற்கள் நந்தவாசுகி

குறிச்சொல்: நந்தவாசுகி