குறிச்சொற்கள் நதிக்கரையில் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: நதிக்கரையில் [சிறுகதை]