குறிச்சொற்கள் நதன் இங்கிலான்டர்

குறிச்சொல்: நதன் இங்கிலான்டர்

பழங்கள் – இளம் விதவைகளுக்கு இலவசம்- நதன் இங்கிலான்டர்

போலந்தின் வார்சாவைச் சேர்ந்த ஷிமான் பிப்பர்ப்லாட் என முன்பு அறியப்பட்ட, ப்ரைவேட் ஷிம்மி கெஜர் வெட்டவெளியில் அமைந்திருந்த தற்காலிக உணவகத்தில் சாப்பிட அமர்ந்தான்.  ஆயுதமேந்திய கமாண்டோக்கள் நால்வரும் அவனுடன் அமர்ந்தனர். ஷிம்மியின் படைத்தோழன் ஒருவன்...