குறிச்சொற்கள் நண்பர்கள்

குறிச்சொல்: நண்பர்கள்

நண்பர்கள்

அன்புள்ள ஜெ, சீனுவின் கடிதத்திற்கு பதிலாக - "பிரியத்தில் வேறுபாட்டை நான் வைத்துக்கொள்வதில்லை. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வகையில் வேண்டியவர்கள்" - என்று எழுதியிருந்தீர்கள். இக்கடிதத்தை படித்த அன்றே இதனையும் படிக்க நேர்ந்தது: Not to honor men...