முகப்பு குறிச்சொற்கள் நடைமுறைவாதம் /பிராக்மாடிசிசம்

குறிச்சொல்: நடைமுறைவாதம் /பிராக்மாடிசிசம்