முகப்பு குறிச்சொற்கள் நஞ்சு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: நஞ்சு [சிறுகதை]