முகப்பு குறிச்சொற்கள் நகைமுகன் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: நகைமுகன் [சிறுகதை]