குறிச்சொற்கள் நகைச்சுவையும் வன்முறையும்

குறிச்சொல்: நகைச்சுவையும் வன்முறையும்

நகைச்சுவையும் வன்முறையும்

அன்புள்ள ஜெமோ இன்னொரு கோணத்தில் சார்லி ஹெப்டோ விஷயத்தை அணுகும் கட்டுரை இது. ஜெயகிருஷ்ணன் அன்புள்ள ஜெயகிருஷ்ணன், வாசித்தேன். இந்தியாவில் நாம் நம்மை அருளாளர்களாகக் கருதிக்கொண்டு எழுதும் கேனத்தனமான கட்டுரைகளில் ஒன்று இது. இங்கே இந்த மனம் போடும்...