குறிச்சொற்கள் நகைச்சுவையும் தமிழ்சினிமாவும்

குறிச்சொல்: நகைச்சுவையும் தமிழ்சினிமாவும்

நகைச்சுவையும் தமிழ்சினிமாவும்

என்னுடைய மனதுக்குகந்த நகைச்சுவைக் காட்சிகளில் அனேகமாக எல்லாமே மலையாள சினிமா அல்லது ஆங்கில சினிமா சம்பந்தமானவை. மிகமிகக்குறைவாகவே நான் தமிழ் நகைச்சுவைக் காட்சிகளை ரசிக்கிறேன். பலசமயம் திரையரங்கில் சிரிப்பேன், ஆனால் நினைத்துப்பார்த்தால் அய்யே...