முகப்பு குறிச்சொற்கள் நகுஷ சக்கரவர்த்தி

குறிச்சொல்: நகுஷ சக்கரவர்த்தி