குறிச்சொற்கள் தோழர் மருதையன்

குறிச்சொல்: தோழர் மருதையன்

மருதையப்பாட்டா.

ம.க.இ.கவின் தோழர் மருதையனின் பேச்சை புகழ்பெற்ற ’வசவு’ இணையதளத்தில் வாசித்தேன். . வாசித்துமுடித்தபோது ஏதோ ஒரு செவல்காட்டில் கிராமத்துப் பெரிசு ஒன்றுடன் அமர்ந்து சிலமணிநேரம் அவரது அதிநீளமான தன்னுரையை கேட்ட நிறைவு உருவானது. http://www.vinavu.com/2010/12/29/on-reading/ பெரிசு...