குறிச்சொற்கள் தோப்பில் முகமது மீரான்

குறிச்சொல்: தோப்பில் முகமது மீரான்