குறிச்சொற்கள் தொழில்நுட்பம்

குறிச்சொல்: தொழில்நுட்பம்

கலாம்- கேள்விகள்

அன்புள்ள சார் மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்கள் இறந்த்தும் அனைத்து சமூக வலைதளங்களிலும் அவர் குறித்த அஞ்சலி செய்திக்குறிப்புகள் வ(ளர்)ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. முதலில் என் நண்பர் (மருத்துவர்) ஒருவரே வேறு விதமாக ஆரம்பித்தார்.. அவர்...