குறிச்சொற்கள் தொன்மம்

குறிச்சொல்: தொன்மம்

தொன்மத்தின் உண்மை

அன்புள்ள ஜெ மோ அவர்களுக்கு, வணக்கம். கீழே உள்ள முகவரியில் திரு தேவ் தத் என்பவர் இதிகாசங்களுக்கு இன்றைய நவீன கால விளக்கங்கள் அளிக்கிறார். பல விஷயங்கள் வேறு பல விளக்கங்களையும் அறிய ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிறது....